Mer tid?

TID

Att leda är att lyckas genom andra

Behöver du mer Tid för

ledarskap?

Uppbyggnad och utveckling av koncept.

Uppbyggnad och utveckling av organisation.

Utbildning för att alltid vara "on stage" på sin arbetsplats.

Uppföljning och säkerhetsställande av kvalitén.

Skapa team och coacha personal.

Öka kompetens och öka försäljning.

Effektivisera och förbättra lönsamheten.

Skapa tid för dig.

Jag skulle gärna få ett tillfälle att träffa er och berätta lite mer om mig själv, vad jag kan göra för ert företag och ert ledarskap. Slå en signal eller skicka ett mail så bokar vi ett förutsättningslös möte!

Med tid för dig,

Ylva 

Tfn.0734 - 48 66 82 el. mail ylva@tidforledarskap.se

TID

att 

leva

Ylva Hallström 

tfn.0734 - 48 66 82

ylva@tidforledarskap.se