Vision

TID

Vision

Att leda är att lyckas genom andra

Tid för Ledarskap är den mest värdeskapande resursen för företagsledare, verksamhets- och avdelningschefer. Företaget tillhandahåller tjänster som gör att ledare i olika befattningar får mer tid att ägna sig åt – och utveckla – sitt eget ledarskap.

TID

att 

leva

Ylva Hallström 

tfn.0734 - 48 66 82

ylva@tidforledarskap.se